نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
پیام تسلیت

پیام تسلیت

پیام تسلیت
افتتاح  مجموعه آموزشی تخصصی  شرکت گاز استان

افتتاح مجموعه آموزشی تخصصی شرکت گاز استان

مجموعه آموزشی تخصصی  شرکت گاز استان مصوب تفاهمنامه مشترک شرکت گازو اداره کل آموزش فنی وحرفه ی استان  با حضور مهندس درویش امیری استاندار...
افتتاح مجموعه آموزشی تخصصی شرکت گاز استان
آزمون مرحله ی  چهارم هماهنگ

آزمون مرحله ی چهارم هماهنگ

آزمون هماهنگ مرحله  چهارم  16 شهریور در حوزه های تیم سیار- پادگان- زندان در حرفه های مختلف برگزار خواهد شد. در این آزمون در مجموع 318 نفر در...
آزمون مرحله ی چهارم هماهنگ
دی ان ان