Menu
شنبه, 10 خرداد,1399

معرفی مرکز آموزش شهید بهشتی

معرفی مرکز آموزش شهید بهشتی

مرکز آموزش شهید بهشتی زنجان در فضایی با مساحت حدود 3900 متر مربع و زیر بنای 1450 متر مربع در شهریور ماه 1386 و با هدف آموزش شاغلین واحدهای صنعتی افتتاح گردید.

پس از آن با گسترش کارگاه ها و فعالیت های مرکز ، متقاضیان شهری و روستایی و برخی پادگان های نظامی را تحت پوشش آموزش های مهارتی قرارداده است.

در حال حاضر این مرکز دارای 8 کارگاه آموزشی ثابت و 20 کارگاه آموزشی سیار بوده و هرساله بیش از 120حرفه آموزشی را زیر نظر اساتید مجرب برگزار می کند.

 

دی ان ان